Gemeente De Panne

Voorzitter en gemeenteraadslid Serge Van Damme neemt afscheid

Op 15 mei 2020 diende Serge Van Damme zijn ontslag in als voorzitter en gemeenteraadslid bij lokaal bestuur De Panne.

Hij werd van rechtswege opgevolgd door Marc Hauspie als voorzitter. Tine Wouters werd, als eerste opvolger van de lijst ACT!E, in de gemeenteraad van 8 juni 2020 geïnstalleerd als gemeenteraadslid. Zij legde in die zitting haar eed af als gemeente- en OCMW-raadslid.

Serge Van Damme (ACT!E) neemt ontslag als gemeenteraadslid en voorzitter van de gemeenteraad in De Panne. Het was al aangekondigd dat hij niet de volledige legislatuur zou voorzitten. De voornaamste reden is dat zijn beroepsactiviteiten niet meer verenigbaar zijn met zijn politiek engagement. Hij wordt, als voorzitter, opgevolgd door Marc Hauspie (ACT!E).

Serge Van Damme zetelde meer dan 25 jaar in de gemeenteraad van De Panne. Hij was onder andere 18 jaar schepen van Financiën en Cultuur. In de periode daarna was hij fractievoorzitter in de oppositie en na de laatste verkiezingen koos hij voor het voorzitterschap van de gemeenteraad. Het nastreven van de ideale gemeente stond voor Serge Van Damme altijd centraal. Hij had een duidelijke visie over hoe de Pannenaars in de toekomst zullen leven, wonen, verplaatsen, werken en ontspannen en hoe de gemeente zich verhoudt tegenover tweedeverblijvers, verblijfs- en dagjestoeristen.

Serge Van Damme: “Ik heb het als een voorrecht ervaren het vertrouwen te krijgen van de bevolking om ruim 25 jaar ononderbroken lid van deze gemeenteraad te mogen zijn. Nu acht ik de tijd gekomen om de fakkel door te geven aan mijn opvolgers en kansen te bieden aan nieuwe mensen. Verjonging en vernieuwing zijn essentieel in de politiek. Ik houd eraan alle gemeenteraadsleden te danken voor de goede samenwerking, en hun bijdrage tot deze democratische instelling.”

Tijdens de gemeente- en OCMW-raad van 8 juni werd Serge Van Damme bedankt voor zijn jarenlange inzet. Naast de vele dankwoorden kreeg hij een welverdiende, staande ovatie. Bij wijze van afscheid, werd hem een cadeau overhandigd door schepen Vandermeeren.

Burgemeester Bram Degrieck over de samenwerking met hem: “Ik heb 20 jaar met Serge samengewerkt en heb Serge steeds geapprecieerd omwille van zijn dossierkennis en zijn analyses van de financiële toestand van de gemeente, die hij steeds in heldere en begrijpbare teksten kon weergeven. Tijdens de voorbije legislatuur, toen Serge oppositieleider was en ik schepen, lagen we geregeld eens met elkander in de clinch, maar dat waren steeds correcte en politieke discussies, die na de gemeenteraad al snel met een glas werden doorgespoeld. Ik wens Serge te danken voor zijn belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van onze gemeente en wens hem veel succes met zijn komende uitdagingen.”

Marc Hauspie

Marc Hauspie is de 45-jarige, kersverse voorzitter. Hij baat samen met zijn vrouw, Annabelle Vander Paelt (38), de wijn- en tapasbar Bodega in de Zeelaan uit. Hij is ook trotse papa van Gauthier (14) en Emile (11).

Hij vertelt met plezier over zijn nieuwe politieke engagement: “Mijn uitdaging als voorzitter is eerst en vooral verder werken op het elan van mijn voorganger. Ik wil dat de gemeenteraad een forum is waarin alle raadsleden hun mening durven te uiten, uiteraard met respect en eerbied voor iedereen.”

Tine Wouters

Tine Wouters (ACT!E) vervangt Serge Van Damme als gemeenteraadslid en legde op de gemeenteraad van 8 juni haar eed af als raadslid. De 39-jarige mama, apothekeres en zaakvoerster van apotheek Audopharma (Adinkerke) is geen nieuw gezicht. Ze verving enkele maanden geleden al raadslid Pascal Demuysere die verhinderd was.

Tine Wouters is al langer geïnteresseerd in de lokale politiek maar wou initieel nog een legislatuur achter de liberale schermen actief zijn. Dankzij haar job in de apotheek komt ze veel in contact met kansarmoede en eenzaamheid. Dat is dan ook haar belangrijkste drijfveer om mee te bouwen aan het lokaal bestuur De Panne. Ze wil mensen vooruithelpen, hen bijstaan om uit een lastige situatie te geraken en de status quo te doorbreken.

11 juni