Gemeente De Panne

Verboden om water op te pompen

Vanaf 25 mei 2020 is het verboden om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het Ijzerbekken.

In het politiebesluit van de gouverneur van 25 mei 2020 is beslist om een captatieverbod uit te vaardigen. Het is dus verboden om water op te pompen uit alle onbevaarbare waterlopen van het Ijzerbekken.

Daarnaast geldt het verbod ook in de afgesneden meanders van de Leie en de Schelde en is het verboden in de onbevaarbare waterlopen in de stroomgebieden van Rivierbeek - Hertsbergebeek en de Bornebeek. 

Uitzondering hierop is het beperkt winnen van water als drinkwater voor het eigen vee dat nog buiten staat en het oppompen van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Het besluit blijft van kracht tot het wordt opgeheven bij politiebesluit. 

28 mei