Gemeente De Panne

De Panne stelt forse maatregelen voor ter ondersteuning van de lokale economie

In de extra bijeengeroepen gemeenteraad van 30 april werd door het college van burgemeester en schepenen het ondersteuningsprogramma voor de lokale economie voorgesteld. In totaal betreft het tot 1.500.000 euro aan maatregelen die de lokale handel en het toerisme ondersteunen. Voor De Panne is dit een bijzonder grote inspanning bovenop het reeds voorziene investeringsprogramma.

Burgemeester Bram Degrieck:

 “Ten eerste betreft het een aantal opvallende maatregelen waardoor er vóór 30 juni tot 1.100.000 euro rechtstreekse omzet wordt geboekt bij lokale handelaars. We gebruiken daarvoor ons systeem van ..."

Klik hier en lees verder!

30 april