Gemeente De Panne

Nieuwe digitale middelen voor schoolgaande jeugd dankzij unieke samenwerking

Het lokaal bestuur De Panne kocht in een unieke samenwerking met zes scholen en enkele goede doelen 40 laptops en chromebooks aan. Zo kan de schoolgaande jeugd zonder digitale middelen toch aan de slag met schooltaken.

Momenteel wordt er op federaal niveau druk overlegd over het al dan niet heropenen van de scholen na de paasvakantie. Een van de pistes is een alternatieve manier van lesgeven, bijvoorbeeld afstandsonderwijs. Hiervoor moeten leerlingen over digitale middelen beschikken.

Omdat kinderen uit kwetsbare gezinnen vaak niet over een laptop beschikken, dreigen zij uit de boot te vallen. Het lokaal bestuur De Panne wil alle leerlingen dezelfde kansen geven en nam haar coördinerende rol op in de aanpak van de gevolgen van de Coronacrisis. Er werd, in samenwerking met de Pannese scholen (Basisschool Immaculata De Panne, Sint-Pietersschool De Panne en Adinkerke, Gemeentelijke Basisschool De Leerplaneet, De Tuimelaar, Immaculata Instituut, Atheneum Calmeyn)  en de sociale diensten van het lokaal bestuur, een bevraging uitgevoerd om de nood aan laptops in kaart te brengen.

Schepen van Sociale Zaken, Michèle Vandermeeren:

Uitsluiting van kansarme kinderen moeten wij tegengaan. Ieder kind moet dezelfde kansen krijgen. Maar als je geen laptop hebt in huis, wordt dat een pak moeilijker. Als lid van serviceclub Innerwheel nam ik initiatief en contacteerde de verschillende serviceclubs met het doel een solidariteitsactie op punt te zetten. Zowel Innerwheel, Lions, Soroptimist, Rotary Nieuwpoort – Westhoek en Rotary Koksijde – De Panne – Veurne leverden met veel enthousiasme en onmiddellijk een substantiële inbreng.Burgemeester Bram Degrieck en schepen Nicolas Luyssen zijn lid van de betrokken serviceclubs (respectievelijk Rotary Koksijde - De Panne – Veurne en Rotary Nieuwpoort – Westhoek) en dat maakte de bemiddeling een stuk makkelijker. Ook Kiwanis Diksmuide deed een inbreng voor het secundair onderwijs.” 

In totaal werden 40 toestellen aangekocht voor scholieren uit De Panne. Zo krijgen alle kinderen dezelfde kansen en krijgt iedereen dezelfde toegang tot mogelijk nieuwe leerstof.  Een groot aantal van de toestellen wordt betaald door de scholen zelf. 

De inbreng van de verschillende serviceclubs wordt mogelijk ook in een intergemeentelijk project aangewend want ook in de andere gemeenten is er een nood aan computers. Dat verloopt via het intergemeentelijke project Wintegratie. Ook in dit project zal het lokaal bestuur De Panne participeren want ook verschillende kinderen van De Panne gaan naar school in de buurgemeenten.

Schepen van Sociale Zaken, Michèle Vandermeeren:

“Het is hartverwarmend. Zelfs het Provinciaal Bezoekerscentrum Duinpanne stelt een aantal toestellen ter beschikking in het project om alle kinderen dezelfde onderwijskansen te bieden. In naam van al deze kinderen wens ik iedereen uitdrukkelijk te danken voor hun spontane medewerking, ook onze eigen medewerkers.”

08 april