Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Vanaf 12/02 nieuwe zandsuppletiewerken

Vanaf 12 februari start afdeling Kust met de voorbereidende werken voor een kleine onderhoudssuppletie op het strand tussen het P. Bortierplein en het Canadezenplein.

Bij zandsuppletie wordt een hoeveelheid zand van op de bodem van de Noordzee opgespoten op en voor het strand. Deze suppletie is noodzakelijk om het veiligheidsniveau en de bescherming tegen een 1000-jarige stormvloed op peil te houden.

Vanaf woensdag 12 februari zal de afdeling Kust via de strandtoegang ter hoogte van het P. Bortierplein stalen persbuizen aanvoeren en vervolgens aan elkaar lassen. Vanaf eind februari start dan de effectieve suppletie van het strand. Er zijn 3 weken nodig om de werken uit te voeren. Het einde van de werken is bijgevolg voorzien ruim vóór de start van de paasvakantie, afhankelijk van de weersomstandigheden.

De zone tussen het Vuurtorenplein en het centrum krijgt eerst een deel extra zand, maar het grootste deel zand wordt opgespoten tussen het centrum en de Golfstraat. In principe zal de aannemer geen zand opspuiten in de concessies van de rolcabines, maar die zone zal wel gebruikt worden om heen en weer te rijden

Afspraken

Met de uitbaters van de rolcabines zullen afspraken gemaakt worden voor het plaatsen van de badcabines. Het strand wordt om veiligheidsredenen plaatselijk afgezet en is dus niet toegankelijk in de directe nabijheid van de werken. Doorgang via de Zeedijk en het hoge strand is steeds mogelijk. Het effectief suppleren vindt telkens plaats rond hoogwater. Ook tijdens de weekends en ’s nachts wordt doorgewerkt.

Monitoring

Tweejaarlijks monitort de Vlaamse overheid het verdwijnen of bijkomen van zand over de hele kust. Deze monitoring toonde aan dat er in bepaalde secties van het toeristische deel van het strand van De Panne sinds 2017, toen er ook suppletiewerken waren, redelijk wat zand verdwenen is. In andere secties is er dan weer zand bijgekomen. Daarom heeft de Vlaamse overheid een aannemer aangesteld om 155.000 m³ zand op te spuiten tussen de laagwaterlijn en hoogwaterlijn. Ter info: in 2017 bedroeg dit 220.000 m³.

 

Waarom suppleren?

Onze kust is zeer kwetsbaar voor het geweld van de zee, en dus moet het land beschermd worden tegen stormvloeden en overstromingen.

Voor het grootste gedeelte van de kust wordt bewust gekozen voor een natuurlijke, zachte zeewering in plaats van harde infrastructuur. Zandsuppleties blijven daarbij nog steeds de meest effectieve maatregel ook al vragen ze regelmatig onderhoud. Ze zorgen ervoor dat de golven gebroken worden en dat ze hun energie verliezen nog vóór ze schade kunnen toebrengen aan zeedijken en de bebouwing.

Deze suppletiewerken zijn een gepland onderhoud, los van de recente stormen. Het was al van 2017 geleden dat in de zone De Panne nog zand werd aangevoerd. Naast De Panne wordt dit voorjaar ook een kleine onderhoudssuppletie uitgevoerd in Wenduine.

10 februari