Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 17/01/2020 over de melding klasse 3 van NV Willy Naessens Swimming Pools; Blauwe Weg 13, 8660 De Panne met als onderwerp de exploitatie van een bronbemaling, wordt bekendgemaakt van 24 januari 2020 tot en met 23 februari 2020.

24 januari