Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Kr8chtig: veerkracht in middelbare scholen

Vitesse Hoger lanceerde begin dit jaar het nieuwe vormingspakket ‘KR8IG’ (of KRACHTIG).

Veerkracht en kritische denkkracht 
Het vormingspakket KR8IG is een handleiding voor het preventief versterken van de mentale veerkracht en kritische denkkracht van jongeren. Veel scholen willen graag inzetten op deze competenties, maar hebben niet steeds de ‘tools’ in huis om dat te doen. Dit vormingspakket wil op deze nood een antwoord bieden. Via KR8IG wordt de veerkracht voor jongeren versterkt door actieve groepsoefeningen, waarin ze uitgedaagd worden om sterker te staan in allerlei
situaties, bewuster te worden van emoties en de manier hoe ze ermee om kunnen gaan, en bv.
sterker te staan ten opzichte van invloeden (sterke meningen, media en vormen van druk). Tegelijk worden ze attent gemaakt op denkfouten en versterken leerlingen op die manier hun kritische denkkracht.

Voor alle leerlingen uit de regio 
KR8IG is bedoeld voor alle leerlingen van het middelbaar onderwijs. Elke leerling kan immers baat hebben bij het versterken van veerkracht en kritische denkkracht. In 2020 bereikt het project al een groot deel van de lokale jeugd uit De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne,
door een samenwerking met het Atheneum Calmeyn in De Panne, het College en Annuntiata Instituut in Veurne, en het Atheneum De Vierboete en het Centrum Leren en Werken in Nieuwpoort. Volgend jaar kunnen nog minstens drie scholen aansluiten bij KR8IG.
Kennismakingsmoment op 12 december 2019 met leerkrachten en leerlingenbegeleiders
uit de 5 betrokken scholen.

Versterken van leerlingen en leerkrachten
KR8IG zet vooral in op het versterken van het leerkrachtenteam en de school zelf, zodat zij op
langere termijn zelfstandig met het pakket aan de slag kunnen. Er wordt gewerkt met een lerend netwerk, waaraan dit jaar al 15 leerkrachten en leerlingenbegeleiders deelnemen. Het lerend netwerk houdt de volgende acties in:
- In januari en februari volgen de leerkrachten 2 dagen opleiding om met KR8IG te leren werken.
- Tot eind 2020 worden vormingen georganiseerd op school. Elke school kiest met welke
klasgroepen ze als eerste aan de slag gaan. Ze doen dit samen met en ondersteund door
een vormingswerker van vzw Arktos.
- Het Lerend Netwerk zal dit jaar nog 3 keer samenkomen voor intervisie, om ervaringen
uit te wisselen en iedereen te ondersteunen in de inzet van deze vormingen, ook onder begeleiding van vzw Arktos.
- Elke school krijgt nog enkele uren ondersteuning om te bekijken hoe het vormingspakket in
de toekomst op scholen verder kan ingezet worden. Zo kan KR8IG voor iedere leerling een
onderdeel van het lessenpakket worden.

Netwerkproject
KR8IG is tot stand gekomen als onderdeel van ‘Vitesse Hoger’, een project dat initiatieven rond preventie van armoede in ruime zin opzet en ondersteunt. Vitesse Hoger is dan weer een initiatief van de intergemeentelijke samenwerking [W]integratie tussen de gemeenten Koksijde, De Panne, Nieuwpoort en Veurne. Voor de ontwikkeling van het vormingspakket wordt met vzw
Arktos samengewerkt. De voornaamste partners in dit netwerk zijn uiteraard de middelbare scholen.

Meer info?
Vitesse Hoger, Els Neyrinck, 058 53 30 30,
els.neyrinck@koksijde.be
vzw Arktos, Karel Lepla, 0487 22 98 11,
klepla@arktos.be

12 februari