Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Mijn diftar: snel en makkelijk

Wat is de stand van jouw diftarrekening? Heb je nog krediet voor een recyclageparkbezoek? Je kan het heel eenvoudig checken en beheren op ivvo.mob-it.be.

De huis-aan-huis inzameling van gft-afval en restafval in containers gebeurt op basis van het diftarprincipe (geDIFferentieerdeTARifering). Dit betekent dat je betaalt per kilo en per type afval dat je aanbiedt: wie minder afval produceert, betaalt minder. Snel en makkelijk raadplegen hoeveel afval je hebt aangeboden en wat de stand van je diftarrekening is?
Het kan via het nieuwe klantenportaal: https://ivvo.mob-it.be. Dit zowel voor je restafval- en/of gft-containers aan huis, als voor je recyclageparkbezoeken. En er is meer, je kan hier ook je betalingsuitnodigingen raadplegen. Daarnaast is het mogelijk om aan te geven of je de betalingsuitnodigingen in de toekomst digitaal wenst te ontvangen. Ook je saldo verhogen of aanzuiveren is mogelijk via het portaal.

Win!
Maak niet alleen kennis met het klantenportaal en de betaalmogelijkheden. Er is ook een beloning voor de mensen die er gebruik van maken. De IVVO geeft bioscooptickets voor Cinema Koksijde weg! Er worden 2 bioscooptickets geschonken aan de 250ste inschrijver en elk veelvoud hiervan, die zich registreert op het klantenportaal en intekent om de betalingsuitnodiging digitaal te ontvangen. Deze actie is geldig tot en met 31 maart.

REGISTREER JE OP IVVO.MOB-IT.BE EN WIN 2 BIOSCOOPTICKETS!

20 januari