Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Nieuwe tarieven Recyclagepark en huisvuilophaling

De prijzen voor afvalverwerking werden geactualiseerd.

Sinds januari zijn de tarieven voor het recyclagepark en de huisvuilophaling aangepast aan de
index. Om de verwijdering van asbest te versnellen, kan de eerste 1.000 kilo dit jaar en volgend
jaar gratis aangeboden worden. Hieronder een overzicht van de nieuwe tarieven.

AFVAL AANGEBRACHT OP HET RECYCLAGEPARK

Tarieven voor inwoners en tweedeverblijvers

Soort afval
                                Tarief


Grofvuil (brandbaar afval)             € 0,20/kg


Asbestafval                                  € 0,15/kg
                                                  vanaf 1.001 kg/gezin/jaar
                                                  (aanslagjaren 2020-2021)
                                                  vanaf 201 kg/gezin/jaar
                                                  (aanslagjaren 2022-2025)

Inert bouwafval                             € 0,04/kg
Houtafval
Harde plastics


Tuinafval                                      Gratis


KGA, frituurolie en -vet, textiel,      Gratis
papier en karton, metalen, 
bol glas, elektrische en
elektronische toestellen, PMD


Tarieven voor bedrijven, verenigingen e.a.


Soort afval                                  Tarief


Grofvuil (brandbaar afval)             € 0,20/kg

Asbestafval                                  € 0,15/kg

Inert bouwafval                            € 0,06/kg
Houtafval
Harde plastics

Tuinafval                                      Gratis

Tuinafval van tuinaannemers        € 0,04/kg

KGA, frituurolie en -vet, textiel,      Gratis 
papier en karton, metalen,
bol glas, elektrische en
elektronische toestellen, PMD

Aparte fractie voor harde plastics
Voortaan mogen harde plastics zoals buizen, tuinstoelen, rolluiken, kantoorbakjes, emmers,
bloempotjes, verandaplaten ... als aparte fractie aangeboden worden op het recyclagepark.
Het apart sorteren heeft vele voordelen. Op het recyclagepark betaal je er € 0,04/kg voor, in
tegenstelling tot grof huisvuil (waar dit vroeger toe behoorde) dat € 0,20/kg kost. Bovendien kunnen deze plastics, door het aparte sorteren, gerecycleerd worden!
Wat evenwel niet als harde plastics aanzien wordt en dus wel bij het grof huisvuil hoort, zijn siliconetubes, tentdoeken, tuinslangen, foliezakken, vloerverwarmingsbuizen ... Bij twijfel mag je altijd raad vragen aan de parkwachter op het recyclagepark.

Restafvalzakken en Pmd Zakken
De prijs van de restafvalzakken blijft ongewijzigd op € 1. De prijs van de PMD zakken
verhoogde van € 0,13 naar € 0,15. In de nabije toekomst worden de muntstukken van 1 en
2 eurocent immers uit omloop gehaald en zal een exacte betaling met het vorige tarief
sowieso niet meer mogelijk zijn.

Afvalgerelateerde artikelen
Op het recyclagepark kan je heel wat artikelen i.v.m. afval aankopen:

- restafvalzak: € 1
- kleine restafvalzak: € 0,50
- bedrijfsafvalzak: € 1
- PMD-zak: € 0,15
- rol (20 zakken) PMD-zakken: € 3
- grote PMD-zak: € 0,30
- hondenpoepzakjes (biologisch afbreekbaar): € 2,50/50 zakken
- luierzakken: € 1/10 zakken
- piepschuimzak: € 1,50
- zak compost (40 liter): € 3,50/zak en € 10/3 zakken
- compostvat: € 22
- losstaande compostbak: € 50
- basismodule compostbak (1.280 liter): € 66
- aanbouwmodule compostbak (1.280 liter): € 44
- container papier en karton (120 liter): € 45

Ophaling grof huisvuil en snoeihout
- De retributie voor de huis-aan-huis ophaling van grof huisvuil is € 78 (i.p.v. € 75) per ophaalbeurt voor zover de duur om de vrachtwagen te laden beperkt blijft tot 10 minuten. Indien de laadduur 10 minuten overschrijdt, wordt een forfaitaire prijs van € 52 per 10 bijkomende minuten aangerekend.
- De retributie voor de ophaling van snoeihout aan huis bedraagt € 42 (i.p.v. € 40) per ophaalbeurt.
- De retributie voor het hakselen van snoeihout bedraagt € 52 (i.p.v. € 50) voor het eerste uur. Indien de duur voor het hakselen een uur overschrijdt, wordt € 26 (i.p.v. € 25) per begonnen halfuur aangerekend.


Tarieven voor ophaling van diftarcontainers = onveranderd 
- Voor ophaling van restafvalcontainers betaal je een vaste aanbiedingskost per container (€ 0,20 per container van 40 liter, € 0,50 per rolcontainer van 120 liter en € 0,75 per rolcontainer van 240 liter).
- Daarnaast betaal je een verwerkingskost van € 0,11 per aangeboden kilo voor restafval en
€ 0,05 per aangeboden kilo voor gft. Bied je de container niet aan, dan kost het je niets.
- Betalen doe je met voorschotten. Standaard is dit € 35, maar je kan dit aanpassen volgens je behoeften (minimaal € 15). Daalt je saldo onder de € 10, dan krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging. Gaat je saldo negatief, dan wordt de container niet meer geledigd.
- Je saldo checken en beheren kan eenvoudig op https://ivvo.mob-it.be (zie hiernaast).


Meer info?
dienst Milieu, 058-42 97 54, milieu@depanne.be

20 januari