Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Cultuur troef met viertoren

Viertoren is het nieuwe culturele samenwerkingsverband tussen De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne.

Op 31 december vorig jaar is de overeenkomst van de intergemeentelijke culturele projectvereniging
Achthoek tot een einde gekomen. Dit houdt in dat Achthoek niet langer bestaat.
Vier van de acht gemeenten (De Panne, Koksijde, Nieuwpoort en Veurne) werken nu verder onder de naam ‘Viertoren’. Deze nieuwe projectvereniging werd door de Vlaamse overheid reeds bestendigd door het toezeggen van een jaarlijkse subsidie van € 62.700 voor de komende zes jaar.


WERKING
Viertoren gaat voor een ambitieus en duurzaam cultuurbeleid dat de grenzen van de gemeenten overstijgt, met speciale aandacht voor:

- een actieve, intensieve interne en externe communicatie om zo bestaande
en nieuwe projecten te ondersteunen en te faciliteren.

- een groter draagvlak en meer daadkracht om projecten te realiseren met
actoren uit het culturele veld en uit andere beleidsdomeinen.

- een grotere participatiegraad door het beter op elkaar afstemmen van het
aanbod en modernere communicatiekanalen. Veel aandacht gaat hierbij naar het
sensibiliseren van de jeugd, de cultuurambassadeurs van morgen.
In de toekomst worden ongetwijfeld nieuwe initiatieven op poten gezet. Succesvolle, reeds
bestaande initiatieven zoals De Panne verbeeldt, worden sowieso verdergezet.

Meer info?
dienst Cultuur, 058-42 97 53, cultuur@depanne.be

23 januari