Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

De bastaardsatijnrups

Vorig voorjaar maakten velen onder ons kennis met de bastaardsatijnrups. Het bestuur heeft beslist om de natuur een handje te helpen om een nieuwe plaag in te perken.

De bastaardsatijnrups heeft een donkerbruine tot zwarte kleur, bosjes lange geelbruine borstelharen en typische helderrode stippen op de rug. De jonge rupsen nesten vooral in
de eik, beuk, iep, duindoorn, braam en meidoorn, in een webachtig spinsel. In het voorjaar verlaten de rupsen hun nest en verspreiden ze zich over allerlei andere planten, bomen of op het strand.


Irritatie

Bastaardsatijnrupsen krijgen tijdens hun groei steeds meer brandharen (de netelharen), die met het blote oog niet te zien zijn. Met weerhaakjes dringen deze haren makkelijk in de huid, ogen en luchtwegen met huidirritatie, jeuk, branderige pijn, roodheid, zwellingen …. tot gevolg.
Mensen ondervinden het meeste last eind mei tot begin juni. Tijdens het verpoppen worden de haren van de laatste ruiperiode in de cocon verzameld. Het is dus mogelijk om nog in augustus, wanneer de vlinder tevoorschijn komt, met de brandharen in contact te komen.


Tijd voor (geen) actie

De klimaatverandering, temperatuurstijging, maar ook menselijke handelingen die, hoewel goedbedoeld, nefast zijn voor de biodiversiteit, zoals bijvoorbeeld het te drastische maairegime,
het gebruik van pesticiden, het ruimen van bladeren … verstoren het natuurlijke evenwicht met een opmars van de bastaardsatijnrups als gevolg.
Om het natuurlijk evenwicht te helpen herstellen, moet de biodiversiteit gestimuleerd worden,
en dat kan door minder te doen. Wie bladeren wilt ruimen, kan zich beperken tot het veilig maken van (voet-)paden en opritten. Afgevallen blaadjes en verdorde takken zijn immers een perfecte schuilplaats voor insecten. Grasland dat slechts één of twee keer gemaaid wordt, geeft kansen aan allerlei insecten, en een wild grasveld wil een bloemenveld worden.


Ook het bestuur doet mee

Het gemeentebestuur heeft beslist om de natuur ook een handje te helpen. Het verderzetten van de haagplantactie (meer hierover in De Panne Leeft februari) maakt hier deel van uit, maar ook het minder maaien van de openbare bermen. Door deze beslissing krijgt de groendienst meer tijd om, in het kader van het herstelbeleid, andere taken uit te voeren zoals het inzaaien van grasvlaktes met wilde bloemenmengsels. De gebruikte mengsels zijn geselecteerd in functie van hun aantrekkingskracht voor nuttige insecten, de aard van de zaaigrond en de bloeiperiode.
In maart-april zullen de eerste resultaten te bewonderen zijn bij de groencontainer in de Egelantierlaan, de inkom van de begraafplaats naast het Artiestenpad, de wachtgronden
op de begraafplaats en de nieuwe groenzone bij de groencontainer aan Plopsaland De Panne. De volledige aanleg van deze laatste en andere zones is trouwens te danken aan de vrijgekomen tijd.

Afgelopen december hebben enkele medewerkers van de groendienst zich bijgeschoold in de aanleg en het onderhoud van bloemenweides en binnenkort wordt de vleermuizenbunker in Adinkerke ter hoogte van de Langeleedstraat opgefrist.

Deze ingrepen op het openbaar domein zullen ongetwijfeld hun vruchten afwerpen op middellange termijn, maar het zal nog jaren duren vooraleer het natuurlijke evenwicht hersteld is. Ondertussen staat de
afdeling Technische Zaken, en de groendienst in het bijzonder, ter beschikking om satijnrupshaarden handmatig te verwijderen.


Ook jij kunt helpen …

door een stukje tuin te laten verwilderen, minder te maaien, bladeren te laten liggen, wilde
bloemenmengsels te zaaien of nestkastjes te hangen. Het voorjaar is het ideale moment om te zaaien, planten en nestkastjes te hangen.

20 december