Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Meerjarenplan 2020-2025

In de gemeenteraad van 9 december werd het meerjarenplan 2020-2025 goedgekeurd.

Het meerjarenplan is zonder meer een belangrijk studiewerk: het bepaalt wat er allemaal op stapel staat in de gemeente. Bovendien is het een verplicht document in de BBC (de beleids- en
beheerscyclus) en moet het investeringen en exploitatie (de dagelijkse werking) koppelen aan de financiële haalbaarheid over de jaren heen. Het meerjarenplan 2020-2025 is 183 pagina’s dik en bevat veel moeilijk te begrijpen tabellen en cijfers. Er werd daarom hard gesleuteld om het meerjarenplan ‘leesbaar’ te maken voor iedereen. Een ‘begrijpbare’ versie vind je op beleidsdoelstellingen.depanne.be.

21 Beleidsdoelstellingen

Aan het meerjarenplan 2020-2025 werd hard gewerkt. Er werd gestart vanuit de politieke insteek, waarbij de drie meerderheidspartijen de grote lijnen vastgesteld hebben. Deze werden vertaald in de beleidsdoelstellingen: 21 teksten met voornamelijk nieuw of gewijzigd beleid.
Voor het eerst in onze gemeente werden burgers, tweedeverblijvers, personeelsleden en adviesraden betrokken bij dit proces. 1.314 personen werkten hieraan mee en vulden een online enquête in. De resultaten hielpen het bestuur bij het bepalen van de prioriteiten. Dank aan iedereen die meewerkte! 

Infrastructuur

Het meerjarenplan 2020-2025 is ambitieus! Er wordt voor meer dan 36 miljoen euro geïnvesteerd! Voor De Panne een nooit eerder gezien bedrag. Er zal de komende jaren dus heel wat veranderen in onze gemeente. Een groot stuk van het investeringsgeld gaat naar infrastructuur voor een betere dienstverlening naar de burger toe (8,5 miljoen euro):
- het gemeentehuis wordt gerenoveerd en er wordt ruimte voorzien voor de diensten van het OCMW
- de dienst Toerisme verhuist naar een nieuw toerismekantoor op de site Cordial (hoek Zeelaan-Duinkerkelaan)
- de bibliotheek verhuist naar de Sint-Pieterskerk, die hiervoor eerst ontwijd wordt.

03 januari