Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3.

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 13/12/2019 over de melding klasse 3 van BVBA Movarec, met als onderwerp het breken van steenpuin te Duinhoekstraat 101, 8660 De Panne, wordt bekendgemaakt van 19/12/2019 tot en met 18/01/2020.

Referentie omgevingsloket: OMV_2019145425

19 december