Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Cicero: nieuwe plek en dynamiek voor voedselbedeling

Het bestuur investeert in de uitbouw van de plaatselijke voedselbedeling. Enerzijds is Cicero afgelopen dinsdag 3 december feestelijk geopend, anderzijds wordt er voortaan intergemeentelijk samengewerkt om samen met Diksmuide, Veurne, Nieuwpoort en Koksijde nóg meer overschotten op te halen in de re

Het thema voeding zit verweven in bijna alle aspecten van de economie, het milieu en de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan honger, ondervoeding, duurzaam watergebruik, verlies van biodiversiteit, overconsumptie en volksgezondheid. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDGs (Sustainable Development Goals) zijn door de Verenigde Naties vastgesteld als wereldwijde doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. En niet toevallig zijn de eerste drie ‘Geen armoede’, ‘Geen honger’ en ‘Goede Gezondheid en Welzijn’.

Het verminderen van voedselverspilling past binnen veel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, en is altijd een win-win situatie. Door minder voedsel te verspillen, verlaag je de uitstoot van broeikasgassen, verminder je kosten en breng je mensen bij elkaar. Plaatselijke voedselbedelingen zijn een manier om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te bereiken.

Nieuw lokaal voor voedselbedeling
Regelmatig of occasioneel krijgt het bestuur schenkingen van Okay, Amario Primeurs, voedingsbedrijf Lesage, AD Delhaize Adinkerke en Carrefour De Panne. De dienst Lokale Economie zet momenteel ook een actie op poten om nog meer lokale handelaars aan te sporen om voedseloverschotten te schenken. Het bestuur wil echter maximaal inzetten op het verzamelen en herverdelen van perfect eetbare voedingswaren voor menselijke consumptie. Daarom keurde de gemeenteraad op 7 oktober 2019 de huurovereenkomst van het pand achter drukkerij Artypo, in de Veurnestraat 26 (ingang via de Pastoor Dequidtstraat) goed. In dezelfde beslissing werden ook de inrichtingswerken aan het pand bepaald. De inrichtingingswerken zijn voor meer dan de helft gesubsidieerd via subsidies Kinderarmoede.

Cicero
De zaakvoerder van drukkerij Artypo, Jan Maerten, vond inspiratie in zowel de drukpers- als in de filosofische wereld om het project een naam te geven: Cicero (uitspraak te kiezen volgens de twee stromingen bij de Romeinen: ‘Siesero’ of ‘Kiekero’).

De betekenis van deze naam is tweeledig en verwijst naar:

  • - een maat die in drukkersjargon gebruikt wordt om grootte en regelafstanden aan te geven (bv. 12 punten is 1 Cicero)
  • - medemenselijkheid, barmhartigheid: een eerste Ciceroniaanse grondbetekenis is die van gevoeligheid voor mensen die er minder aan toe zijn. Het vormt de absolute tegenhanger van wreedheid en onbarmhartigheid. Iemand die echt mens is, heeft gevoel voor de noden van een ander en handelt daar ook naar. In ruimere zin, kan het beschouwd worden als een leer, gebaseerd op het besef van wat mensen als hele mensheid verbindt (Stoïsche leer). Het is een waarde die uitstijgt boven alle sociale, politieke of etnische grenzen.

Oproep voor vrijwilligers
Een nieuw lokaal is 1 zaak, een goed draaiende werking is minstens even belangrijk. Daarom is het bestuur op zoek naar mensen die enkele uren per week de handen uit de mouwen willen steken om de voedselbedeling mee vorm te geven. Iemand die het ziet zitten om het lokaal open te houden, om groenten en fruit te sorteren of om mee de overschotten op te halen bij de plaatselijke handelaars? Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met het OCMW.

Regionaal distributiecentrum
De Panne werkt samen met Koksijde, Nieuwpoort, Veurne en Diksmuide, de plaatselijke voedselverdeelcentra, het Westhoekoverleg en de 2 sociale economiebedrijven (Inter West en De Groene Kans) aan de uitbouw van een regionaal distributiecentrum. Overschotten uit de vijf gemeenten worden door medewerkers van de sociale economiebedrijven opgehaald, gestockeerd en herverdeeld. Dat gebeurt met een gloednieuwe bestelwagen met koelsysteem die ingezet wordt om in de regio voedseloverschotten te recupereren. Deze bestelwagen, en de werking van het distributieplatform met Interwest Veurne & De Groene Kans (locatie stock en personeel) worden gesubsidieerd via de Vlaamse Overheid en de Nationale loterij.

Het bezorgt ineens ook enkele doelgroepmedewerkers werk. Nóg een extra troef van het project.

Meer info?
OCMW De Panne
Magali Desmet
058-42 97 80
secretariaat@ocmwdepanne.be

03 december