Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Geef jouw mening over de identiteit en communicatie van De Panne

De Panne lanceert een opvallende campagne om inwoners, tweedeverblijvers, toeristen en andere belanghebbenden warm te maken om hun mening te geven over de identiteit en communicatie van de gemeente.

“Ik wil chatten met de burgemeester van De Panne-Adinkerke.”
Ben je smoor op onze burgemeester? Of wil je gewoon even chatten over het beleid?

“Waar is de WhatsApp groep met 11.000 inwoners van De Panne?”
We hebben je nodig. In grote getale. Zodat iedereen op de hoogte is.

“Bericht aan alle Benidorm Bastards in De Panne”
Vind je het fantastisch om zo aangesproken te worden? Like!

“Ping. Stuur mij berichten op gsm, De Panne”
Dat is duidelijk. Je krijgt je berichten. Op één voorwaarde.

“Weg met De Panne Leeft.”
De Panne Leeft te veel volgens jou? Nee toch …?

“Tik Tok. De Panne op Facebook, Instagram & Twitter nu!”
Here we go! De Panne sociaal mediaal!

Met dergelijke krachtige en opvallende slogans in het straatbeeld, wil het gemeentebestuur van De Panne de inwoners, tweedeverblijvers, toeristen en andere belanghebbenden aanzetten om hun mening te geven over het huidige communicatiebeleid van het bestuur, en hoe de communicatie in de toekomst kan verbeterd worden, zowel naar de burger toe, als van de burger naar het bestuur toe.

De publieksbevraging ‘Communicatie 2020’ is één van de manieren om input te verzamelen om tot een strategisch communicatiebeleidsplan te komen. Daarnaast werden ook workshops georganiseerd met specifieke doelgroepen (jeugd, senioren, lokale ondernemers, mensen uit het verenigingsleven en kansengroepen) om dieper op de materie in te gaan. Maar liefst 35 enthousiaste Pannenaars engageerden zich en dachten in een 3 uur durende workshop constructief mee met het gemeentebestuur.

Online enquête

Het gemeentebestuur van De Panne doet zijn best om iedereen zo goed mogelijk te informeren, maar het kan altijd beter. In de toekomst wil het bestuur de burger nog meer informeren en betrekken bij de besluitvorming en de communicatie errond.

Van 29 november t.e.m. 20 december 2019 kan iedereen op www.depanne.be/communicatie2020 een online publieksbevraging invullen. In deze enquête wordt gepeild naar:

  • - het mediagebruik van de burgers
  • - de waardering over de gemeentelijke communicatiekanalen
  • - de gewenste manier van communiceren met de burger
  • - het imago van de gemeente

20 cadeaucheques te winnen

Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Alle gegevens zijn anoniem en worden ook anoniem verwerkt. Wie echter, los van de verwerking, zijn/haar contactgegevens invult, maakt kans op één van de 20 cadeaucheques van De Panne, die verloot zullen worden:

- 3 cadeaucheques van 50 euro
- 7 cadeaucheques van 25 euro
- 10 cadeaucheques van 10 euro

De cadeaucheques kunnen besteedt worden bij diverse handelaars in De Panne en Adinkerke. (www.depanne.be/cadeaucheque)

Strategisch communicatiebeleidsplan

In september hebben de meerderheidspartijen hun plannen voor de komende jaren, neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen, kenbaar gemaakt. Communicatie en participatie zijn hierin belangrijke peilers. Van 13 tot 29 september konden inwoners en tweedeverblijvers reeds per beleidsdoelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven om te helpen bij het bepalen van de prioriteiten. Voor De Panne was dit een nieuwe manier van werken, die nu een tweede keer wordt toegepast voor het publieksonderzoek rond identiteit en communicatie. De informatie die uit deze laatste enquête gehaald wordt, zal begin volgend jaar resulteren in een strategisch communicatiebeleidsplan.

Een strategisch communicatieplan is een eerste stap en een belangrijk instrument om de basis te leggen van een communicatiebeleid dat in overeenstemming is met het organisatiebeleid. Het is een document dat de communicatiestrategie van het bestuur moet weergeven in doelstellingen en geplande acties. Het is tevens een referentiekader om een efficiënt en gestructureerd communicatiebeleid op te stellen. Dit veronderstelt een grondige analyse van de bestaande situatie en een duidelijke omschrijving van de gewenste situatie. Waar staan we nu? Waar willen we naartoe? Hoe willen we ons doel bereiken? En hebben we ons doel bereikt? Om het antwoord op al deze vragen te bepalen, krijgt de burger nu de kans om via de enquête zijn/haar mening te geven.

Het gemeentebestuur laat zich voor de opmaak van het strategisch communicatiebeleidsplan professioneel begeleiden door content marketing bureau Bold & pepper.

Meer informatie?
dienst Communicatie & Onthaal
058-42 16 16
info@depanne.be

29 november