Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Perinataal netwerk in de maak

Het bestuur werkt een lokaal netwerk uit om gezinnen te begeleiden in de eerste 1.000 dagen van hun baby.

Nieuwe en jonge gezinnen zitten vaak met heel wat vragen op het moment dat nieuw leven op
komst is. Recent onderzoek van de Nederlandse professor Tessa Roosenboom wijst uit dat de eerste 1.000 dagen in een menselijk leven de meest belangrijke zijn. In die levensfase – van de bevruchting tot het tweede levensjaar – ontwikkelt een kind zich van één enkele cel tot een compleet mens. Al in de baarmoeder worden alle organen gevormd. Na de geboorte leert een
kind eten en drinken, zet het zijn/haar eerste stapjes en spreekt het zijn/haar eerste woorden. Het ontwikkelt voorkeuren en gewoontes. Ook de hechting aan ouders en verzorgers
vindt in deze periode plaats. Kortom, die vroege start legt de basis voor de rest van het leven. Een goed begin is dus van levensbelang.

PERINATAAL NETWERK
Het bestuur wil elk kind alle kansen bieden, en zet daarom in op het uitbouwen van een lokaal net rond de geboorte: een perinataal netwerk De Panne. In dit netwerk zitten naast Kind & Gezin en De Wieg ook alle belangrijke personen zoals dokters, de ziekenhuisdiensten (pediatrie, materniteit, gynaecologie, sociale dienst) en opvoedingsdiensten, begeleidingsdiensten, zelfstandige vroedvrouwen ... De bedoeling is om gezinnen maximaal te ondersteunen en te begeleiden, en op regelmatige basis activiteiten te organiseren.
Daarnaast werkt De Panne actie mee aan de verdere uitbouw van een perinataal netwerk in de regio.


Meer info?
dienst Kinderarmoedebestijding,
John Vermote, 058-42 97 78,
john.vermote@ocmwdepanne.be

27 november