Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Het juridisch loket blijft!

Goed nieuws! Het Juridisch loket wordt definitief opgenomen in het gratis dienstverleningsaanbod.

Sinds 3 januari 2018 krijgen inwoners en tweedeverblijver via het juridisch loket gratis ondersteuning. Ondertussen vinden al vele burgers de weg naar het loket. Het bestuur startte in 2018 met 2 zitdagen, in 2019 werden bijkomende uren georganiseerd en ook dat was een schot in de roos. Het proefproject dat 2 jaar duurde, blijkt een groot succes en wordt bijgevolg opgenomen in het vast dienstverleningsaanbod.

Advies

De onafhankelijke jurist geeft aan dat heel wat mensen met vragen zitten over erfrecht, echtscheiding, kinderen, (ver)huur, schuldbemiddeling, verzekeringen, buren, onroerende goederen … Maar wat moet je doen, wat zijn je rechten, wat zegt de wet, moet je naar een advocaat stappen, naar de rechtbank …? Het is niet gemakkelijk om te weten waar of bij wie je kunt aankloppen. In dergelijke gevallen geeft de jurist vrijblijvend en gratis informatie en
advies of verwijst hij indien nodig door naar gespecialiseerde diensten (advocaat, notaris, vakbond, sociale of administratieve diensten …). Je krijgt een eerste idee van je rechten en plichten, en een mogelijke verdere aanpak voor je probleem.

Wat breng je mee?

Alle documenten die met je probleem te maken hebben of zouden kunnen hebben.

Zitdagen

Het Juridisch Loket is elke 1ste en 3de woensdag van de maand te vinden in het gemeentehuis.
In een aparte gespreksruimte op de gelijkvloerse verdieping (vergaderzaal 9) ontvangt de jurist je in alle privacy en rust. Een afspraak maken is niet nodig. Let wel: de zitdag van 1 januari
2020 (Nieuwjaar) wordt verschoven naar 8 januari 2020.

Zitdagen 2020

Elke 1ste woensdag van 10.30u tot 12.00u
Elke 3de woensdag van09.00u tot 12.00u
8* en 15 januari
5 en 19 februari
4 en 18 maart
1 en 15 april
6 en 20 mei
3 en 17 juni
1 en 15 juli
5 en 19 augustus
2 en 16 september
7 en 21 oktober
4 en 18 november
2 en 16 december
* De zitdag van 1 januari (Nieuwjaar) is verzet naar de volgende woensdag, 8 januari.

20 december