Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 18/10/2019 over de melding klasse 3 van Joeri Dehoorne en Marijke Poppe (bakkerij Helvetia), met als onderwerp de exploitatie van een bakkerij gelegen te Veurnestraat 215, 8660 De Panne, wordt bekendgemaakt van 25/10/2019 tot en met 24/11/2019.

24 oktober