Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 4/10/2019 over de melding klasse 3 van Albert Vandaele, met als onderwerp de exploitatie van een bronbemaling met een debiet van 8136.97 m³ gelegen te Noordhoekstraat 65, 8660 De Panne, wordt bekendgemaakt van 11/10/2019 tot en met 10/11/2019.

10 oktober