Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Plannen voor fietspad tussen De Panne en Veurne krijgen vorm

Achter de schermen wordt alles in gereedheid gebracht om het dossier rond de vernieuwingswerken van de N35 tussen Veurne en De Panne naar een uitvoeringsfase te brengen.

De N35 Veurnestraat-Pannestraat wordt verbeterd, dat is een zekerheid! Er komen veilige gescheiden fietspaden, langs de commerciële zone wordt een ventweg (een weg parallel aan de hoofdweg) aangelegd, aan het kruispunt van de Pannestraat met de Koksijdestraat/Slableedstraat zal een rotonde komen en het wegdek tussen de kruising met de Polderweg en de kruising met de Robert Vandammestraat krijgt een nieuwe toplaag. Waar nodig zullen ook sommige nutsleidingen worden verplaatst en vervangen. Alle openbare verlichting krijgt nieuwe armaturen met LED-lampen.

 

Veilig met de fiets via de N35

Ter hoogte van het kruispunt met de Koksijdestraat en de Slableedstraat komt er een rotonde. Zo kan alle verkeer veilig vanuit de industriezones de Pannestraat oprijden. Tussen deze nieuwe rotonde en De Panne zullen de fietspaden in beide richtingen van de autoweg gescheiden worden door een graszone, een sloot en een bomenrij. Op deze manier kunnen fietsers zorgeloos langs de N35 rijden.

Tussen de nieuwe rotonde en de spooroverweg is er voor een ander ontwerp gekozen. In de richting van Veurne blijft het fietspad gescheiden van de autoweg. In de richting van De Panne komt er een ventweg die ook als fietspad dienst zal doen. Deze ventweg is de enige toegangsweg naar de bedrijven die langs deze kant van de N35 liggen. De weg wordt door een graszone gescheiden van de hoofdrijbaan en moet ervoor zorgen dat fietsers en auto’s veilig samen langs de commerciële zone kunnen rijden. In de ventweg is er uitsluitend eenrichtingsverkeer richting De Panne mogelijk. In deze zone tussen de rotonde en de spoorweg zullen ook oversteekplaatsen zijn, zodat voetgangers en fietsers veilig alle commerciële zones langs de beide zijden van de N35 kunnen bereiken.

 

Timing

Achter de schermen zijn Veurne, De Panne en Koksijde samen met het Agentschap Wegen en Verkeer, en de verschillende nutsbedrijven hard aan het werk om alles op elkaar af te stemmen. Verwacht wordt dat de werken in het najaar van 2020 kunnen starten.

 

Fasering van de werken

Verwacht wordt dat de heraanleg van de N35 zo’n 330 werkdagen in beslag zal nemen. Er wordt gestart met de aanleg van de rotonde aan het kruispunt met de Koksijdestraat/Slableedstraat. Daarna wordt er zowel richting De Panne als richting Veurne gewerkt aan het nieuwe tracé. Het eerste jaar van de werken wordt enkel op grondgebied Veurne gewerkt. Het tweede jaar wordt op grondgebied De Panne gewerkt.

 

Plaatselijk verkeer en omleidingen

Het verkeer zal tijdens de volledige duur van de werken via de Sint-Idesbaldusstraat en de Robert Vandammestraat in Koksijde worden omgeleid. Deze regeling geldt voor zowel het auto- als het fietsverkeer. Om een vlotte en veilige doorstroming te voorzien in de Sint-Idesbaldusstraat, komt er ter hoogte van de Koksijdestraat een tijdelijke rotonde.

De bedrijven langs de N35 zullen wel altijd bereikbaar zijn.

 

Rioleringswerken: openbaar en privé

Bij de oplevering van openbare werken, wordt voor alle percelen langs het traject de aansluiting van het vuil water op de riolering nagegaan. Het aansluiten van vuil water op de riolering is immers een verplichting. Er wordt ook geëist dat het regenwater optimaal afgekoppeld is van de vuilwateraansluiting. Wat dit precies betekent, kan de afkoppelingsdeskundige (info@iwva.be of 058 53 38 33) vertellen.

Op het grondgebied De Panne zullen er rioleringwerken zijn langs de Oosthoekstraat/Klokhofstraat (waar nu nog geen riolering ligt). Ook een nieuwe overstort van de riolering van De Panne (langs de Veurnestraat, bij het binnenrijden van De Panne) wordt mee opgenomen in het project.

 

Meer info?

afdeling Technische Zaken, 058-42 16 16, hanne.blieck@depanne.be

08 oktober