Gemeente De Panne

Meer dan 1.300 mensen gaven hun mening over de beleidsprioriteiten voor De Panne

De resultaten van de beleidsdoelstellingenenquête zijn gekend. Van 13/09 tot 29/09 werden de beleidsdoelstellingen 2019-2024 voorgesteld in een online enquête. 1.314 burgers hebben per doelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven, om zo de prioriteiten van het beleid mee te helpen bepalen.

Meer dan zes maanden lang kwamen de gemeenteraadsleden en partijvoorzitters van de meerderheidspartijen bijna elke woensdagavond samen. In de groep van 15 personen werd thema per thema besproken en kwamen diverse administraties informatie geven. De resultaten van deze gesprekken zijn neergeschreven in 21 beleidsdoelstellingen: mobiliteit, parkeren, lokale economie, leegstand, leefbaarheid, wonen, infrastructuur voor verenigingen, jeugd, kinderopvang, Huis van het Kind, senioren, cultuur & erfgoed, Jukeboxmuseum, toerisme, masterplan Zeedijk & strand, Zeelaan, Dumontwijk, personeelsbeleid, communicatie, participatie, gemeentehuis. Het zijn stuk voor stuk korte teksten, die de basis vormen voor het uit te voeren programma van de volgende jaren.

 

Burgerparticipatie

Participatie van de burger is één van de beleidsdoelstellingen, dus vatte het nieuwe bestuur meteen de koe bij de hoorns. Van 13 tot 29 september werden de beleidsdoelstellingen 2019-2024 voorgesteld in een online enquête. Inwoners, tweedeverblijvers en andere geïnteresseerden konden per beleidsdoelstelling een ‘waarde-cijfer’ geven.
In totaal hebben 1.314 burgers de enquête volledig ingevuld. Hiervan is 45,51 % inwoner en 11,74 % tweedeverblijver van De Panne.
De meerderheid van de deelnemers heeft een leeftijd tussen 36 en 65 jaar. 200 deelnemers zijn ouder dan 65 jaar, 150 deelnemers zijn tussen 25 en 35. Ook 54 burgers jonger dan 25 hebben de enquête volledig ingevuld.

Burgemeester Bram Degrieck: “Als bestuur zijn we heel tevreden met het aantal inzendingen. Meer dan 1.300 mensen namen de tijd om de enquête door te nemen, wat zeker een representatief beeld geeft. Het college gaat nu met de resultaten aan de slag. De beleidsdoelstellingen zullen vertaald worden in acties en actieplannen, en er wordt een budget en timing aan gekoppeld.
Het was de eerste keer dat de inwoner en tweedeverblijver werd betrokken bij het bepalen van de accenten. We hebben als gemeentebestuur bij dit proces toch heel wat bijgeleerd, dat komt toekomstige burgerparticipatie zeker ten goede.”

 

Prioriteiten volgens de inwoners en tweedeverblijvers

Uit de enquête blijkt dat het ‘zorgenkind Zeelaan’, zoals de beleidsdoelstelling omschreven wordt, met een score van 4,12 op 5 voor de burger de grootste prioriteit heeft, op de voet gevolgd door ‘betere mobiliteit voor de zwakke weggebruiker’ en de ‘aanpak van leegstand’. De beleidsdoelstelling ‘goede en efficiënte communicatie’ behaalt een score van 4 op 5. ‘Slimmer parkeren’ maakt de top 5 compleet. De beleidsdoelstelling ‘Kansen voor het Jukeboxmuseum’ bengelt onderaan het prioriteitenlijstje, met een score van 1,79 op 5. De overige beleidsdoelstellingen scoren gemiddeld tussen de 3 en 4 op 5.

 

Aan de slag

De 21 beleidsdoelstellingen zijn accenten die het bestuur wil leggen. Er staat weinig of geen dagdagelijks beleid in, enkel nieuwe en/of gewijzigde keuzes zijn opgenomen. Er zullen echter duidelijke prioriteiten moeten bepaald worden. De resultaten van de enquête zullen helpen om deze prioriteiten te bepalen en bepaalde keuzes in overweging te nemen. Het gemeentebestuur zal een ‘kerntakendebat’ voeren: moeten we zomaar altijd blijven doen wat we op vandaag doen, of kunnen we dat beter, goedkoper of efficiënter uitvoeren?
Ook de werkings- en personeelskosten moeten onder controle blijven. Hoe hoger deze jaarlijks terugkerende kosten, hoe minder er kan geïnvesteerd worden en hoe kleiner de spaarpot van de gemeente wordt. De ruimte voor nieuwe inkomsten is heel klein, dus moet er verstandig omgesprongen worden met de centen.
De komende maanden zullen de beleidsdoelstellingen verder uitgewerkt worden in acties en deelacties, gekoppeld aan de nodige budgetten, want ‘koken kost geld’.
Tegen eind 2019 moet dit resulteren in de ‘BBC’, de beleids- en beheerscyclus. Dit is een verplichting voor elke Vlaamse gemeente.

 

Rode draad

Een aantal topics staan niet in de beleidsdoelstellingen, maar vormen wel een rode draad doorheen het beleid van de volgende jaren:
* wederzijds respect tussen het bestuur en personeel, tussen gemeente en inwoners, tussen de inwoners onderling …
* aandacht voor alle lagen van de bevolking, ongeacht afkomst, religie, taal …: we zijn een inclusieve gemeente, waarin iedereen een evenwaardige plaats verdient
* een duidelijke keuze voor kwaliteit en duurzaamheid in alle facetten van het beleid
* het karakter van onze gemeente wordt versterkt: De Panne is een Nederlandstalige, toeristische gemeente waar het goed is om te wonen en te verblijven. We maken geen onderscheid tussen De Panne en Adinkerke: we zijn één gemeente
* er is géén onderscheid tussen ‘de gemeente’ en ‘het OCMW’: we zijn één organisatie

 

Meer info?
www.depanne.be/prioriteiten

01 oktober