Gemeente De Panne

Werken in de Ollevierlaan

Op 9 september starten werken in de Ollevierlaan. Naast nieuwe rioleringen en nutsleidingen, worden ook de rijweg, voetpaden en beplanting volledig heraangelegd.

De werken verlopen in 3 fasen. Het gemeentebestuur streeft ernaar om, samen met de
aannemer, een zo vlot mogelijke toegankelijkheid tot de woningen en garages te behouden tijdens de werken. Door de intensiteit ervan is hinder echter onvermijdelijk.


FASE 1: NUTSLEIDINGEN - 09/09 TOT CA. 31/10
In deze fase worden de voetpaden uitgebroken om de nieuwe nutsvoorzieningen aan te leggen. Er wordt gewerkt vanaf de Markt, richting de W. Vandermeerenlaan.
Om de toegankelijkheid naar de huizen te vrijwaren, worden voetgangersbruggen geplaatst. De garages blijven in deze fase toegankelijk door het aanvullen van de opritten met minder-hinder-steenslag.
Ook in de Prins Albertlaan tussen de Ollevierlaan en Marktlaan worden aan de kant met oneven
huisnummers een nieuwe waterleiding en laagspanning aangelegd in de voetpadzone. Alle huizen worden gekoppeld aan deze nieuwe leidingen.


FASE 2: INFILTRATIERIOLERING - 04/11 TOT KERSTVAKANTIE
Voor de rioleringswerken wordt de straat volledig opgebroken en zal er geen verkeer meer mogelijk zijn. Woningen zijn enkel nog te voet bereikbaar. De oprit voor het garagecomplex t.h.v. de Ollevierlaan 28 zal in deze fase niet toegankelijk zijn. Deze garages zullen bereikbaar zijn via de oprit van de oude rijkswachtkazerne (Brouwersstraat 47-49).


FASE 3: BOVENBOUW - 13/01/2020 TOT PAASVAKANTIE 2020
Deze laatste fase omvat de aanleg van de bovenbouw. Het voetpad wordt aangelegd in
grijze betonstraatstenen, de parkeerplaatsen in antracietkleurige betonstraatstenen. De rijweg
wordt gegoten in asfalt. Aan het begin en eind van de parkeerplaatsen komen groenaccenten.


AFVALBELEID
Bewoners van de Ollevierlaan worden verzocht om tijdens de 2de en 3de fase afvalzakken zoals steeds aan te bieden op de normale dagen van ophaling, echter op de hoek van de eerstvolgende straat buiten de werkzaamheden: Verenigingsstraat, Barkenlaan, Prins Albertlaan, W. Vandermeerenlaan.


OPMERKINGEN
• De vermelde data zijn streefdata en bijgevolg afhankelijk van de weersomstandigheden.
• Het kruispunt Ollevierlaan - Prins Albertlaan blijft tijdens de werken zo lang mogelijk toegankelijk.
• De bestaande openbare verlichting in de Ollevierlaan blijft zo lang mogelijk behouden alvorens de nieuwe openbare verlichting in dienst te nemen.

 

Meer info?
www.depanne.be/openbarewerken

26 augustus