Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Bekendmaking van een omgevingsvergunning - aktename melding klasse 3

De beslissing van het college van burgemeester en schepenen dd. 23/08/2019 over de melding klasse 3 van Andy Vandebon met als onderwerp het plaatsen van een gastank met een volume van 1000 liter gelegen te Moeresteenweg 79, 8660 De Panne, wordt bekendgemaakt van 30/08/2019 tot en met 29/09/2019.

30 augustus