Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeentebestuur wil Cordial kopen voor nieuw toeristisch infokantoor

Op 27 juni wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om de grond op de hoek Zeelaan - Duinkerkelaan aan te kopen om er een nieuw toeristisch infokantoor onder te brengen.

Het gemeentebestuur kon een akkoord sluiten met de huidige eigenaar van de projectgrond op hoek Zeelaan – Duinkerkelaan, beter gekend als de Cordial, om deze aan te kopen. Dit akkoord zal nu ter goedkeuring worden voorgelegd op de eerstvolgende gemeenteraad van donderdag 27 juni. De overeengekomen aankoopprijs bedraagt € 360 000.

Ook met de eigenaar van het naastgelegen pand in de Zeelaan 165, voert het Gemeentebestuur momenteel gesprekken. Dit aansluitende pand biedt bijkomende opportuniteiten in combinatie met de projectgrond Cordial op de hoek. Mogelijks wordt ook voor dit pand nog een verkoopsovereenkomst aan de gemeenteraad voorgelegd.

 

Strategische locatie

De locatie van de Cordial staat al jaren te verkommeren en is een ware ‘kankerplek’ op één van de meest centrale plaatsen van De Panne. Het onbebouwde perceel heeft een bijzonder negatieve invloed op het straatbeeld in het hart van ons commercieel centrum.

Aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd om de projectgrond aan te kopen om er een toeristisch infokantoor onder te brengen. Het gaat hier immers om een centrale ligging vlakbij het strand, de tram, handels- en horecazaken, Deze strategische plaats is een absolute meerwaarde voor inwoners en toeristen die toeristische info wensen én voor de toeristische aanbieders.

 

Stedenbouwkundige vergunning

Vorig jaar al werd een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd voor het toekomstige gebouw. Dit zal identiek zijn aan het originele. Het is immers gelegen in het beschermde dorps- en stadsgezicht, de Dumontwijk. De vergunning is nog een jaar geldig, waardoor het bouwproject relatief snel kan gerealiseerd worden.

 

Het college van burgemeester en schepenen wenst de beslissing van de gemeenteraad van 27 juni af te wachten alvorens hierover verder te communiceren. Het college wenst met dit bericht in eerste instantie het gemeentepersoneel in te lichten gezien de agenda van de gemeenteraad al gepubliceerd werd.

20 juni