Gemeente De Panne

Samenwerking tussen Immaculata Instituut en OCMW leidt tot nieuw opvanginitiatief

Onder voorbehoud van goedkeuring op de OCMW-raad van 03 juni organiseert het OCMW vanaf midden juli een ‘groepsopvang samenwerkende onthaalouders’ in de Oosthoekschool van het Immaculata Instituut.

De Oosthoekschool kampt al enkele jaren met een leerlingentekort waardoor de school in principe al dit jaar dicht moest. Minister Crevits gaf de school echter een respijtjaar.

 

De gemeente en het OCMW kampen al even met een capaciteitsprobleem voor wat betreft kinderen tot 2,5 jaar. Een aantal onthaalouders haakten af waardoor een aantal ouders zonder opvang kwam te zitten. 

 

Het Immaculata Instituut en het OCMW De Panne slaan nu de handen in elkaar. De helft van de Oosthoekschool stelt het Immaculata Instituut ter beschikking van het OCMW. Er wordt aan de OCMW-raad van 03 juni een overeenkomst voorgelegd waarin de modaliteiten bepaald staan.   Deze modaliteiten zijn afhankelijk van het aantal kinderen die in de school zullen ingeschreven zijn per 01 februari 2020.  De aangevraagde vergunning bij het Agentschap Opgroeien betreft maximaal 14 kinderen.

 

Vincent Deconinck, voorzitter van de Raad van Bestuur van Immaculata Instituut VZW: “Door deze overeenkomst en het aanbieden van kinderopvang in hetzelfde gebouw hopen we op een aantal bijkomende inschrijvingen, waardoor de school kan openblijven. De school is historisch aanwezig op de Oosthoek en het zou bijzonder spijtig zijn als we die noodgedwongen zouden moeten opgeven. Door deze samenwerking met het OCMW stellen we alvast ons patrimonium maximaal ter beschikking van de gemeenschap.”

 

Michèle Vandermeeren, schepen van Sociale Zaken: “We hebben reeds bijkomende plaatsen gecreëerd in ’t Wiske (in de oude pastorij naast de St.-Pieterskerk) en tegen de zomer starten we in Adinkerke met de nieuwe crèche in de nieuwbouw van Ijzer en Zee in de Dorpsstraat. We zijn momenteel bezig met de procedure om bijkomend personeel aan te werven voor deze nieuwe initiatieven.  Dat zal echter maar voor een stuk de wachtlijsten wegwerken, waardoor er ook in de toekomst nog bijkomend initiatieven moeten genomen worden.”

 

Bram Degrieck, Burgemeester: “Als gemeente en OCMW moeten we een ferme inhaalbeweging doen op het vlak van de kinderopvang. Zeker voor wat de jongste kinderen betreft.  Op termijn willen we ‘excelleren in kinderopvang’, dit wordt één van de prioriteiten in het meerjarenbeleidsplan dat we op vandaag uitwerken.  Het kan niet zijn dat onze jonge gezinnen zich in alle bochten moeten wringen om hun jongste spruiten te kunnen opvangen.  Elke opportuniteit om het aanbod uit te breiden moeten we aangrijpen.  Vandaar dat we blij zijn met deze overeenkomst.”

 

29 mei