Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Goed rapport voor De Panne Proper!

De Panne doorliep de afgelopen 2 jaar een coachingstraject om de aanpak rond de algemene netheid in de gemeente te verbeteren en optimaliseren. De resultaten zijn positief!

Coachingstraject

Vlaanderen Mooi voert de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten in Vlaanderen op. Door middel van coachingtrajecten, helpen zij gemeenten om een effectief en efficiënt zwerfvuil- en sluikstortbeleid uit te bouwen en te implementeren. Zo ook De Panne. Het project startte in 2017 met de opmaak van een stand van zaken, een quickscan, van hoe netheid in De Panne aangepakt wordt. Daarbij werd bekeken of problemen voldoende geanalyseerd worden, hoe gecommuniceerd wordt, als de infrastructuur voldoet, als maatregelen op effectiviteit getest worden en waar nodig bijgestuurd worden.

 

Een goed rapport

2 jaar lang werd hard gewerkt, overlegd, bekeken en uitgetest welke maatregelen konden toegepast worden en of deze ook hun effect hadden op het terrein. Afgelopen maand werd opnieuw een quickscan gedaan waarin de werking van alle betrokken diensten onder de loep werd genomen op zoek naar verbeterpunten. Bijna op alle punten scoorde de gemeente beter dan in 2017.

 • Waar we in 2017 nog konden groeien in de analyse van de problemen, de monitoring of het meten van de effectiviteit van maatregelen of de bijsturing ervan, scoorde de gemeente nu veel beter.
 • De huidige quickscan leert ons dat er serieuze inspanningen werden geleverd om De Panne properder te maken:
  • hotspots (zwerfvuilverzamelplaatsen) werden aangepakt
  • veegplannen werden aangepast
  • er werd een vuilnisbakkenplan opgesteld
  • er werden asbakken geplaatst aan tramhaltes en op evenementen
  • de ingangen van de garages onder de Zeedijk werden omgetoverd van vuilnisverzamelplaatsen tot mooie zitbanken.
 • Er werden, mét succes, structurele overlegmomenten geïntroduceerd met alle betrokken diensten.
 • Er kwamen ook een aantal zaken aan bod waarin de gemeente nog kan groeien zoals meer rekening houden met het advies van de reinigings- en onderhoudsdiensten bij bv. een nieuwe inrichting van een stukje openbaar domein of de plaatsing van nieuwe straatvuilnisbakken.

 

Wist je dat …

er momenteel een nieuw meldsysteem uitgetest wordt? Daarmee zal je binnenkort nóg eenvoudiger jouw meldingen rond netheid kunnen doorgeven aan het gemeentebestuur.

 

Draag ook jouw steentje bij

Een positief rapport, dat is plezant, maar er is nog werk aan de winkel. Het gemeentebestuur legt de lat hoog en rekent op het engagement van elke inwoner, tweedeverblijver en bezoeker. Een mooie en nette omgeving is een gedeelde verantwoordelijkheid. Samen maken we werk van een Proper De Panne!

 

Meer info? dienst Milieu, 058-42 97 68, milieu@depanne.be

20 mei