Gemeente De Panne
Dit nieuwsbericht is niet actueel.

Gemeentebestuur De Panne maakt zich zorgen om Frans windmolenpark

In Frankrijk wordt een nieuw offshore windmolenpark gepland, voorzien voor 500 megawatt (in theorie goed voor ca. 65 windmolens van 100 m hoogte). De locatie waarvoor een procedure werd opgestart, ligt net over de grens, zo’n 10 km voor de kust van Bray-Dunes. Het gemeentebestuur maakt zich zorgen.

Burgemeester Bram Degrieck: “Wij maken ons zorgen, omdat het niet enkel bijzonder grote molens zullen worden, maar omdat ze ook zeer goed zichtbaar zullen zijn vanuit De Panne, gezien 10 km in volle zee niet zó ver is.”

De procedure is bijzonder complex en verloopt volgens een nieuw Frans stappenplan om dergelijke vergunningen te verkrijgen. Grote consortia als kandidaat-bouwers konden de voorbije maanden hun kandidatuur indienen. De ‘commission de Regulation de l’Energie’ (CRE) dient over deze kandidaturen advies uit te brengen bij de bevoegde Franse Minister. Pas nadat een consortium wordt gekozen, wordt de échte procedure opgestart, inclusief een openbaar onderzoek.

Bram Degrieck: “In deze procedure is er, volgens onze informatie, geen enkel moment voorzien waarop wij als Belgische gemeente onze stem kunnen laten horen; wel wordt de Belgische federale overheid zelf geconsulteerd. Gezien het park pal naast de Frans-Belgische grens wordt gepland en het dus nagenoeg zeker zichtbaar zal zijn van op het strand in De Panne, lijkt ons dat op zijn zachtst gesteld onrustwekkend.”

Het Schepencollege heeft onlangs een advocaat aangesteld om de gemeente te begeleiden bij de Franse procedure. Dergelijke procedures zijn al bijzonder ingewikkeld aan Belgische zijde, laat staan dat we een goed zicht hebben op het procesverloop aan Franse zijde. Bram Degrieck: “We willen in dit dossier wakker zijn en zullen elke opportuniteit aangrijpen om onze bezorgdheid te uiten en van zodra de procedure duidelijk is, een formeel standpunt innemen. Momenteel is de inhoud van het project en de mogelijke impact ervan onvoldoende duidelijk om dat standpunt in te nemen.”

In 2016 liep er al een gelijkaardige procedure. De Panne heeft zich toen niet geroerd in het dossier. Het project werd afgeblazen.

Bram Degrieck: “In de volgende weken en maanden zullen wij in overleg treden met zowel de Franse als de Vlaamse of Federale overheid. Het spreekt voor zich dat we willen gesteund worden door onze hogere overheden, dat zij ons begeleiden in de procedure en onze belangen zullen verdedigen bij de Franse overheid.”

13 mei