Gemeente De Panne

FAQ corona

Met welk thema heeft je vraag te maken?

Contactonderzoek COVID-19

Mondmaskers: waar aanbevolen? waar verplicht?

Openbare plaatsen

Evenementen en dienstverlening

Afval en recyclagepark, wat mag wel/niet?

Kinderopvang en onderwijs

Mobiliteit

Huisdieren

Andere

Nationale maatregelen 

Mesure nationale/ nationale Grundsätze/ national measures

De nationale maatregelen rond het coronavirus worden op de website van de federale overheid vaak geüpdatet. Hou deze zeker deze pagina in de gaten. 

Hier vind je de veelgestelde vragen, opgesteld door de federale overheid. 

Ici, vous trouverez les questions fréquément posées, rédigées par le gouvernement fédérale.

Sie finden die häufig gestellte Fragen von den Bundesbehörde hier.

You can find frequently asked questions here. They are drawn up by the federal government. 

Contactonderzoek COVID-19

Om te vermijden dat COVID-19 zich snel verspreidt onder de mensen, doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek. Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts? Blijf dan meteen thuis en bel je huisarts.
 
Wanneer je na klachten positief test, start het contactonderzoek. Je wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek (als telefonisch contact niet kan) om met je te overlopen met wie je contact hebt gehad. Die personen worden vervolgens, ook via telefoon of huisbezoek, geïnformeerd dat ze in contact zijn geweest zijn met iemand die COVID-19 heeft. Zij krijgen daarbij het juiste advies. Zo kunnen ze zelf vermijden dat zij andere mensen uit hun omgeving ook ziek maken.
 
Er wordt steeds gewerkt met vaste nummers: 02 214 19 19 of sms 8811. De contactpersonen krijgen niet te horen wie de besmette persoon is.
 
Je vindt meer info in dit filmpje. Lees gerust ook de folder na.
 
 
 
 
Information in other languages? Click here.

Maatregelen in De Panne

Mondmaskers: waar aanbevolen, waar verplicht?

Moet ik een mondmasker dragen in een openbaar gebouw?

Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle personen ouder dan 12 jaar die zich verplaatsen in een openbaar gebouw of in een gebouw dat in het beheer is van het lokaal bestuur De Panne.

Moet ik een mondmasker dragen op het openbaar domein?

Vanaf dinsdag 1 september om 08.00u zal het dragen van een mondmasker niet meer verplicht zijn op het volledige grondgebied van De Panne, Koksijde en Nieuwpoort. Op drukke plaatsen is het dragen van een masker wel nog verplicht.

Dit onder de voorwaarde dat de cijfers aan de Westkust goed blijven.

Dus:
?? Zorg ervoor dat je altijd een mondmasker bij je hebt.
?? Draag steeds een mondmasker op plaatsen waar je de afstand van 1,5 meter niet kan garanderen.

Een mondmasker blijft sowieso verplicht:
- op de dijk
- in winkelstraten
- in horecazaken (tot je zit)
- op het openbaar vervoer

Voorziet de gemeente mondmaskers voor de inwoners?

Ja, het lokaal bestuur voorziet voor elke inwoner van De Panne (van 0 tot ... jaar) twee exemplaren. De mondmaskers werden halfweg juni 2020 bus-aan-bus bedeeld. De infofiche over deze stoffen mondmaskers vind je hier.

Bij de dienst Toerisme kan je mondmaskertjes van De Panne aankopen en dit voor € 2 /stuk, met een maximum van 25 stuks per persoon.

Dit zijn de mondmaskertjes die De Panne aangekocht heeft via Think Pink. Het verschil tussen de aankoop- en verkoopprijs zal dan ook worden geschonken aan Think Pink. Zo zorgen we er samen voor dat we in De Panne niet alleen Safe de zomer doorkomen, maar ook de strijd tegen borstkanker steunen.

Openbare plaatsen

Zaterdagmarkt

De zaterdagmarkt van 22 augustus 2020 gaat terug door. 

De opstelling is zoals tijdens de laatste markt. Groenten en fruit op staan op de Markt en in de Zeelaan staat iedereen opgesteld zodat ze naar de weg kijken.

Er worden terug coaches voorzien aan de ingangen die controleren en vragen om de handen te ontsmetten.

Mag ik op de speelterreinen spelen?

Vanaf woensdag 27 mei 2020 zijn de speelpleintjes op het grondgebied De Panne terug open.

Deze waren gesloten om het coronavirus niet verder te verspreiden.

Iedereen kan zich weer volop uitleven, maar hou je wel aan de volgende afspraken:

 • Was je handen voor en na het spelen
 • Maximum 20 personen op het terrein
 • Hou zeker 1,5 meter afstand als je meer dan 12 jaar bent

We rekenen op de volwassenen om kinderen hierover in te lichten.

Scroll hieronder om de affiche te zien of klik hier.

Is het skatepark open?

Ja, vanaf dinsdag 19 mei mag je terug op skatepark.

Maar … alleen als je je aan de volgende afspraken houdt:

 • maximum 20 vrienden tegelijk
 • hou voldoende afstand
 • zorg voor elkaar

Blijven de openbare toiletten open?

Ja. De openbare toiletten blijven open en worden dagelijks ontsmet.

Vanaf dinsdag 14/04/2020 zijn de openingsuren van alle openbare toiletten in De Panne zoals het op de volgende pagina staat: http://toerisme.depanne.be/product/1764/openbare-toiletten

Er zijn extra sanitaire voorzieningen voorzien voor de zomer.

In alle openbare toiletten is het dragen van een mondmasker verplicht voor personen ouder dan 12 jaar. Meer info op www.safesummer.be

Evenementen en dienstverlening

Klik hier om alle informatie rond de dienstverlening te vinden. 

Hoe kunnen attesten digitaal opgevraagd worden?

Attesten uit het Rijksregister alsook attesten Burgerlijke Stand (opgemaakt na 31 maart 2019) zijn terug te vinden via MIJN DOSSIER (https://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/), de online toepassing die 24/7 bereikbaar is. De burger kan zijn attesten en akten van thuis uit downloaden. 

Afval en recyclagepark, wat mag wel/niet?

Recyclagepark terug open?

In navolging van de beslissing van de Federale Overheid rond de opening van de winkels zal ook het recyclagepark van De Panne terug openen op maandag 11 mei en dit op afspraak. Om de veiligheid van zowel de bezoekers als parkwachters te kunnen garanderen en de regels rond social distancing ten allen tijde te kunnen aanhouden, wordt er gewerkt in een aangepast scenario en op afspraak.

Ochtend vrij te bezoeken, namiddag op afspraak

Vanaf woensdag 1 juli 2020 kun je in de voormiddag (tot 12.00u) opnieuw zonder afspraak een bezoek brengen aan het recyclagepark. De namiddag blijft ongewijzigd, hiervoor dien je nog steeds zelf een afspraak te maken.

Maak je afspraak afspraak maken voor een recyclageparkbezoek. Dit kan heel eenvoudig via www.depanne.be/recyclagepark

Enkel indien je geen toegang tot het internet hebt, kan je telefonisch reserveren op het nummer 058-42 97 29. Gelieve dan je rijksregisternummer en nummerplaat van de wagen bij de hand te hebben.

Bescherming van bezoekers en parkwachters

 • Sorteer thuis zorgvuldig alle fracties zodat je bezoek aan het park zo kort mogelijk is, bij voorkeur 15 minuten.
 • Kom alleen. Kom enkel met twee als je hulp nodig hebt om iets te lossen want de parkwachters helpen niet met het uitladen van zware stukken.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers en respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 • Er kan enkel elektronisch betaald worden.

Volgende fracties worden tijdelijk niet aanvaard

 • PMD: dit kan aangeboden worden tijdens de huis-aan-huis ophalingen, raadpleeg hiervoor je afvalkalender
 • Groen- en snoeiafval: via de wijkcontainers voor groen
 • Glas: via de glasbollen in de straten
 • Asbest: wegens gebrek aan beschermingsmateriaal, dit werd geschonken aan de zorgsector

Enkel vuilniszakken nodig?

Ook huisvuilzakken zullen terug te koop zijn op het recyclagepark. Wens je enkel huisvuilzakken aan te kopen, dan parkeer je je wagen op het Koningsplein en begeef je je te voet naar het recyclagepark. Een afspraak maken is niet nodig (ook niet in de namiddag). 

Groenafval

Je kan gebruik maken van de 23 groencontainers die verspreid staan in onze gemeente. Deze groencontainers zijn er uiteraard enkel voor de bewoners van De Panne en Adinkerke.

Grofvuil

Grofvuil wordt bij jou thuis opgehaald aan de helft van de prijs van het huidige tarief. We voorzien een wekelijkse ophaling op donderdag en vrijdag en dit op afspraak. Voor een afspraak kan je telefonisch terecht op 058-42 97 77, elke voormiddag van 08.00u tot 12.00u. van maandag tot en met vrijdag. De prijs bedraagt nu € 39 per 10 minuten laadtijd.

Het grofvuil wordt bij voorkeur buiten gezet de dag van de ophaling en ten vroegste de avond voordien vanaf 20.00u.

Huisvuil

De afvalophaling van restafval, GFT, PMD en papier & karton blijven doorgaan op de voorziene data (zie afvalkalender).

De glasbollen blijven in gebruik.

Ondergrondse betaalcontainers

De ondergrondse betaalcontainers (http://www.depanne.be/product/2334/ondergrondse-betaalcontainers) blijven werken zoals voorheen en mogen zeker gebruikt worden.

Kinderopvang en onderwijs

Klik hier om alle informatie rond kinderopvang en onderwijs te vinden.

Mobiliteit

Rijden er nog bussen en trams van De Lijn?

De Lijn rijdt terug zoals hun normale dienstverlening.

Bekijk hier de affiche voor een vlot en veilig gebruik van de diensten van De Lijn. 

Meer info op de website van De Lijn: https://www.delijn.be/nl/overdelijn/Corona/ 

Wat met de NMBS?

Ook de treinen rijden met een aangepaste dienstverlening. Bekijk hiervoor de website van de NMBS.

Als je met de trein naar De Panne wilt komen, let dan zeker op volgende zaken:

 • Kijk op https://safesummer.be/druktebarometer hoe druk het in De Panne is.
 • Bereid je reis goed voor via de reisplanner van NMBS.

 • Vermijd de piekuren, zowel voor de heen- als voor de terugreis.

 • Stap niet op een trein waarin al veel mensen zitten. Neem liever een volgende of alternatieve trein.

 • Respecteer alle sanitaire maatregelen en draag altijd je mondmasker.

 • Zorg voor voldoende water voor je reis.

 • Activeer de functie ‘notificaties’ in de NMBS-app om in real time informatie te krijgen over de situatie van je trein.

Kan ik de gemeentelijke deelauto nog reserveren en gebruiken?

Ja, je kan de deelauto gebruiken en reserveren. 

Per dag mag er voorlopig maar 1 gebruiker met de auto rijden. Er mogen dus geen 2 of meer verschillende gebruikers met de auto rijden op dezelfde dag.

Kan ik nog een deelfiets of gocart gebruiken?

Ja, je kan de deelfietsen en gocarts gebruiken.

Huisdieren

Kan ik nog met mijn hond op het strand wandelen?
Ja, de gewone richtlijnen uit het politiereglement gelden nog steeds.

Deze zijn recentelijke veranderd en je kan ze hier lezen.

Kan ik nog met mijn huisdier terecht bij de dierenarts?

De dierenartsen hanteren, mede op advies van de Orde van Dierenartsen, zeker tot 3 mei een strikt social distancing-beleid.

 • Er wordt uitsluitend op afspraak gewerkt. Enkel dringende zaken worden behandeld.
 • Per afspraak wordt slechts 1 dier met 1 begeleider toegelaten.
 • Via telefonisch contact kan er met de dierenarts overlegd worden of een onderzoek nodig is. Men kan van de dierenarts niet verlangen dat een diagnose en behandeling wordt opgesteld zonder onderzoek van het dier.
 • Huisbezoeken voor gezelschapsdieren moeten in de mate van het mogelijke vermeden worden: in geval de eigenaar in het onvermogen is om zich te verplaatsen, moeten in eerste instantie oplossingen voor transport gezocht worden in de familiekring. In laatste instantie komt het alleen de dierenarts toe om uit te maken of een huisbezoek nodig is.
 • Huisbezoeken voor grote huisdieren zijn uiteraard de norm. Het is aanbevolen om routineuze handelingen, keuringen en vaccinaties tot na 5 april uit te stellen.
 • Alle aanbevelingen van de overheid inzake social distancing moeten in acht genomen worden. Dieetvoeding en medicatie worden afgehaald na afspraak.

Hoe dient men de gezelschapsdieren van besmette patiënten te verzorgen?
Er wordt aangeraden om gezelschapsdieren van besmette patiënten ter plaatse en zoveel mogelijk binnen te houden maar toch nauw contact tussen de patiënt en deze dieren te vermijden. Weliswaar dient verder aandacht besteed te worden aan het welzijn van het dier en dient het dier regelmatig te worden uitgelaten met inachtname van de regels van sociale afstand. Bij een ziekenhuisopname van de eigenaar dient het gezelschapsdier best verzorgd te worden ter plaatse in de vertrouwde omgeving door een naast familielid of kennis.
Eveneens wordt aangeraden om het contact met de gezelschapsdieren bij besmette patiënten zoveel mogelijk te beperken en alle hygiënemaatregelen na te leven.

Mag ik met de hond die samenleeft met een besmette patiënt nog gaan wandelen?
Ja, het is belangrijk om het welzijn van het dier op peil te houden. Weliswaar wordt aangeraden om dieren, net zoals mensen, op een sociale afstand van andere dieren en mensen te houden. Een dier kan het virus meedragen net als voorwerpen dit zouden kunnen. Vermijd tevens het vrij rondlopen van de hond alsook het laten aaien door andere mensen. Uitwerpselen dienen hygiënisch te worden verwijderd uit de omgeving.

Andere

Ik heb mijn Pannebon Xtra ontvangen, maar ik weet niet wat ik ermee moet doen?

Voor alle info rond de Pannebon, de Pannebon Xtra en de Pannehotelbon, ga naar www.depanne.be/pannebon 

Wat kan ik doen op mezelf te beschermen?

Hou zeker en vast rekening met de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Hou je aan de social distancing en neem de nodige hygiënische maatregelen. Klik hier om de hygiënevoorschriften te bekijken. 

Mogen natuursteenbedrijven grafzerken plaatsen?

Ja dat kan, op voorwaarde dat men zich aan de regels van sociale distantiëring houdt. De bedrijven moeten wel op voorhand een afspraak maken met de afdeling Technische Zaken. 

Contact

Communicatie & Onthaal

adres

Zeelaan 21
8660 De Panne

tel.
058-42 16 16
e-mail
info@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 12.00u.

 De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 november 2020
2 november 2020
11 november 2020
15 november 2020
25 december 2020
26 december 2020