Gemeente De Panne

Dienst Onthaalouders

De dienst voor Onthaalouders ‘t Kangoeroetje biedt opvang voor kinderen tussen 0 en 12 jaar. Dit in gezinsverband bij onthaalouders thuis. Sinds 1991 worden we erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.
Saskia is verantwoordelijke van de dienst, zij begeleidt en volgt de onthaalouders op tijdens het uitoefenen van hun job.

Voor alle gezinnen die in De Panne of een omliggende gemeente wonen.

Gewone opvang:
De bij de dienst aangesloten onthaalouders vangen hoofdzakelijk kinderen op gedurende de dag, op weekdagen.

Flexibele opvang:
- opvang voor 06.30u, na 18.30u of tijdens het weekend of de nacht
- mogelijk in overleg met de dienst en desbetreffende onthaalouder

Occasionele opvang:
- opvang van een kind dat omwille van een bepaalde situatie (bv. crisis binnen het gezin, plots werk vinden van de ouders ...) voor maximaal 6 maanden wordt opgevangen. Duurt de opvang langer dan 6 maanden, dan spreken we niet meer van occasionele opvang.
- kan indien er vrije plaatsen zijn. 

Extra zorg:
Kinderen die extra zorgen nodig hebben, bv. omwille van een handicap, kunnen ook bij ons terecht.

Kind en Gezin oefent toezicht en controle uit op de werking van de dienst en bepaalt of de erkenning behouden blijft.

Contact

Algemene Sociale Dienst

Dienst Onthaalouders

adres

Dienst Onthaalouders 
OCMW
Veurnestraat 278
8660 De Panne

tel.
058-42 97 80
fax
058-41 22 82
e-mail
secretariaat@ocmwdepanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Saskia Huyghe

Openingstijden

We zijn momenteel enkel bereikbaar via kinderopvang@depanne.be