Gemeente De Panne

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Het is alom gekend dat de burger het gebrek aan netheid en stadsetiquette als erg storend ervaart. En terecht. Toch worden deze vormen van kleine overlast door het parket vaak geseponeerd. Gemeentelijke Administratieve Sancties bieden hier een oplossing.

Wie kan inbreuken vaststellen?

Politieambtenaren, hulpagenten en gemeentelijke ambtenaren

Over welke inbreuken gaat het?

 • Overtredingen op de regels inzake de inname van de openbare weg (wildgroei van reclamepanelen, terrassen die tot geen ruimte meer laten voor voetgangers... )
 • Honden:
  • Loslopende en rondzwervende honden
  • Honden in verboden zones 
  • Hondenpoep
 • Aanplakken van affiches op de openbare weg
 • Wildplassen
 • Het ontbreken van een huisnummer
 • Overtredingen op het marktreglement en het reglement op de leurhandel
 • Overtredingen op het reglement van de strandcabines 
 • Schade aangebracht aan het gemeentelijk cultuurpatrimonium
 • Het voederen van wilde dieren, waaronder ook de meeuwen
 • Het skaten op kunstwerken en het stadsmeubulair, dus ook het de Leopold I Esplanade.
 • ...

Wie legt de administratieve geldboete op?

De sanctionerend ambtenaar aangeduid door de gemeenteraad.

Procedure

Bent u in overtreding, dan krijgt u per aangetekend schrijven een kopie van het bestuurlijk verslag thuis gestuurd. Indien u de vastgestelde feiten kunt weerleggen, dient u dat binnen de 15 dagen, schriftelijk en per aangetekend schrijven, te doen. U krijgt daarvoor een antwoordformulier meegestuurd. In bepaalde gevallen kunt u de sanctionerend ambtenaar verzoeken om mondeling gehoord te worden. Daarna zal u een gemotiveerde beslissing thuis krijgen met de te betalen administratieve geldboete. Deze zal maximum € 350 bedragen. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij de politierechtbank binnen een maand. U dient een verzoekschrift in te dienen. Indien u minderjarig bent is dit kosteloos, indien u meerderjarig bent zijn hier kosten aan verbonden.

Het verzoekschrift voor de politierechtbank kunt u hier terugvinden

 Retributie

Sinds 1 januari 2017 vallen inbreuken op de reglementering met betrekking tot de blauwe zone niet meer onder de procedure van GAS, maar vallen zij onder het retributiereglement.
Dit houdt in dat op het ticket reeds het te betalen bedrag staat met de betalingsinformatie en dat er geen procedure voor de sanctionerend ambtenaar meer doorlopen wordt.

Contact

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

tel.
058-42 16 16
e-mail
preventie@depanne.be
vcard
Digitaal visitekaartje
Marie Declercq

Openingstijden

De dienst Veiligheid en Preventie is enkel bereikbaar mits afspraak.

De dienst is gesloten op volgende dagen:

1 januari 2019
2 januari 2019: gesloten
21 april 2019
22 april 2019
1 mei 2019
30 mei 2019
9 juni 2019
10 juni 2019
11 juli 2019
21 juli 2019
15 augustus 2019
1 november 2019
2 november 2019
11 november 2019
15 november 2019
25 december 2019
26 december 2019