Gemeente De Panne

Recyclagepark

Bescherming van bezoekers en parkwachters

 • Sorteer thuis zorgvuldig alle fracties zodat je bezoek aan het park zo kort mogelijk is, bij voorkeur 15 minuten.
 • Kom alleen. Kom enkel met twee als je hulp nodig hebt om iets te lossen want de parkwachters helpen niet met het uitladen van zware stukken.
 • Hou minstens 1,5 meter afstand tot de parkwachters en andere bezoekers en respecteer de richtlijnen van de parkwachters.
 • Enkel elektronisch betalen.

Enkel vuilniszakken nodig?
Om enkel huisvuilzakken aan te kopen, parkeer je wagen op het Koningsplein en ga te voet naar het recyclagepark. Een afspraak maken is hiervoor niet nodig.

Het recyclagepark

Volgend afval kan, indien gescheiden aangeboden, onder gelimiteerde hoeveelheden naar het recyclagepark gebracht worden: bol glas (wit en gekleurd), vlak glas, batterijen, papier, karton, PMD, alle metalen, bouwafval, steenpuin, asbest, textiel en lederwaren, tuinafval, snoeihout, klein gevaarlijk afval (KGA), TL-lampen, motorolie, frituurolie en -vet, autobatterijen, grof huisvuil, wit piepschuim, brandbaar hout van huishoudelijke aard, groot en klein elektro, luiers en incontinentiemateriaal.

Gebonden asbest moet vanaf 1 april 2020 verpakt  aangeleverd worden op het recyclagepark!

Om de risico´s die ontstaan bij afbraak en transport van asbest specifiek aan te pakken, dien je vanaf 1 april 2020 gebonden asbest verpakt aan te leveren op het recyclagepark . Hiervoor kan je als particulier gratis asbestzakken afhalen op het RP. De persoonlijke beschermingsmiddelen  kunnen verkregen worden door particulieren aan €5 en voor bedrijven aan €15.

Om de aanvoer van asbest op het Recyclagepark op een gecontroleerde manier te laten verlopen mag er momenteel maximaal 1000 kg asbest, per gezin, per jaar aangevoerd worden. Dit komt overeen met maximaal 20 asbestzakken per gezin, per jaar.


Tarieven betalende fracties:

inwoners en tweedeverblijvers:

grofvuil (brandbaar afval) 0,200 EUR/kg
asbestafval 0,150 EUR/kg vanaf 1001 kg/gezin/jaar
inert bouwafval, harde plastic en houtafval 0,040 EUR/kg


bedrijven, verenigingen e.a.

grofvuil (brandbaar afval) 0,200 EUR/kg
asbestafval 0,150 EUR/kg
inert bouwafval, harde plastic en houtafval 0,060 EUR/kg
tuinafval van tuinaannemers 0,040 EUR/kg


Per betalende fractie wordt een minimum aangerekend van 5 kg vermenigvuldigd met de contantbelasting voor de betrokken fractie.

Indien de aanbieder meerdere betalende fracties heeft, is hij verplicht zich voor elke fractie apart te registreren aan de betaalzone.


Onder grofvuil wordt verstaan:

Alle afvalstoffen ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en de vergelijkbare afvalstoffen die door hun omvang, hun aard of hun gewicht niet in het recipiënt voor de huisvuilophaling kunnen geborgen worden, met uitzondering van de selectief ingezamelde afvalstoffen.

Onder asbestafval wordt verstaan: gebonden asbestcement (vb. eternit)

Onder tuinafval wordt verstaan: 

 • groenafval zoals gras, bladeren, haagscheersel, snoeihout, bloemen en planten De fractie ‘tuinafval’ is enkel betalend voor tuinaannemers.
 • Groente- en fruitafval wordt niet aanvaard en dient meegegeven met de selectieve ophaling aan huis van gft-afval via de groene IVVO containers.

Onder houtafval wordt verstaan:

 • afbraakhout
 • onbehandeld en behandeld houtafval
 • treinbilzen

Onder inert bouwafval wordt verstaan:

 • steenpuin
 • gewapend beton
 • keramiek en porselein
 • cellenbeton (bv. ytong) en gips
 • vlak glas
 • gyproc platen


Op het recyclagepark kan je ook terecht voor:

 • de aankoop van vuilniszakken, PMD-zakken en zakken voor luiers
 • rattenvergif
 • allerlei documentatie rond afval, thuis composteren en recyclage
 • de aankoop van een compostvat of -bak met roerstok
 • de aankoop van een papiercontainer
 • gebruik van kooien voor het vangen van duiven en katten, tegen een waarborg van 60,00 euro

Het recyclagepark is enkel toegankelijk met je e-ID (identiteitskaart). Betalen kan enkel met bancontact rechtstreeks aan de zuil.

Volgende tarieven zijn van toepassing:

 • huisvuilzak: € 1
 • verpakking (10 zakken) gewone huisvuilzakken: € 10
 • kleine huisvuilzak: € 0,50
 • verpakking (10 zakken) kleine huisvuilzakken: € 5
 • PMD-zak per stuk: € 0,15
 • rol (20 zakken) PMD-zakken: € 3,00
 • rol (10 zakken) grote PMD-zakken: € 3,00
 • 10 luierzakken (+/- 30 liter): € 1
 • piepschuim-zakken: € 1,50/zak
 • boodschappentas: € 2,50
 • papiercontainer: € 45
 • compostvat: € 22,50
 • compostbak: € 50
 • roerstok: € 5
 • nestkastje koolmees: € 9
 • nestkastje grauwe vliegenvanger: € 9
 • nestkast kerkuil: € 51
 • nestkast steenuil: € 39,50

NIEUW! Gratis inzameling kurk

Je hoeft je kurken niet langer in je restafvalzak of -container te deponeren. Je kan dit waardevolle materiaal gratis brengen naar het recyclagepark. Zo kan het gerecycleerd worden als isolatiemateriaal voor vloeren, muren en daken. Je verlicht meteen de productiedruk op de kurkboomgaarden. Je vindt het inzamelpunt bij de kga-zone.

WEL:
Kurken stoppen (van wijn of bier)
Onderleggers in kurk
Kurkoverschotten (bv. kurk op rol of kurkisolatieplaten)
Alle voorwerpen van zuivere kurk: zonder metaal, leer, hout, gips, plaaster eraan gehecht,...)

LIEVER NIET:
Synthetische kurken (dit is restafval)
Metalen: bindijzers, capsules, draaistoppen, beschermkappen,... (dit mag in de pmd-zak)
Wand- en vloerbekleding (dit is restafval/grof vuil)

Contact

Milieu - Proper

Recyclagepark

adres

Loskaai 12
8660 De Panne

tel.
058-42 97 29
fax
058-42 00 68
vcard
Digitaal visitekaartje

Openingstijden

Het schepencollege heeft beslist dat vanaf 02 augustus 2021 men niet meer dient te reserveren voor een afspraak in het recyclagepark.

Let wel: de reservaties worden niet volledig afgeschaft. Vanaf 02 augustus 2021 blijft het recyclagepark op dinsdag open mits reservatie van 17.00u tot 18.45u. Van 09.00u tot 11.45u en van 13.00u tot 17.00u is het recyclagepark op dinsdag vrij toegankelijk. 

!! op maandag 10 januari 2022 zal het park uitzonderlijk gesloten zijn !!

Nieuwe openingsuren:

maandag      09.00u tot 11.45u – 13.00u tot 16.45u

Dinsdag        09.00u tot 11.45u – 13.00u tot 17.00u en van 17.00u tot 18.45u (mits reservatie)

Woensdag     09.00u tot 11.45u – 13.00u tot 16.45u

Donderdag    09.00u tot 11.45u – 13.00u tot 16.45u

Vrijdag          09.00u tot 11.45u – 13.00u tot 16.45u

Zaterdag       09.00u tot 14.45u

Zondag         Gesloten

De poorten sluiten 15 minuten voor sluitingstijd.

Hoe reserveren?

Reservaties via www.IVVO.be 

Kan je niet online reserveren? Bel dan 057 21 41 60. (dit nummer is niet bereikbaar op weekdagen na 16.30u, op dinsdagnamiddag en tijdens het weekend).

De dienst is ook gesloten op volgende dagen:

- 21 juli 2021
- 15 augustus 2021
- 1 en 2 november 2021
- 15 november 2021
- 24 december 2021 (nm)
- 25 en 26 december 2021
- 31 december 2021 (nm)