Gemeente De Panne

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de lokaal bestuur en de uitvoering van de gemeenteraadsbeslissingen. Het college vergadert in principe elke maandagnamiddag in het kantoor van de burgemeester. Het college wordt voorgezeten door de burgemeester. De vergaderingen zijn niet toegankelijk voor het publiek.

Wenst u, als persoon of als vereniging, een onderhoud met het college? U kan dit schriftelijk aanvragen bij de algemeen directeur. Alle leden van het college staan tot uw dienst na afspraak op het gemeentehuis, Zeelaan 21 te 8660 De Panne. Om een afspraak te maken, belĀ 058-42 16 16 of mail secretariaat@depanne.be