Gemeente De Panne

Adviesraden

Adviesraden worden opgericht om zowel de individuele als de georganiseerde burger inspraak te bieden in het gemeentelijk beleid. Ze bestaan uit vertegenwoordigers van verenigingen op een specifiek terrein, leden gevraagd omwille van hun deskundigheid, één vertegenwoordiger van het College van Burgemeester en Schepenen en één gemeentelijk ambtenaar, verantwoordelijk voor de administratie. Niet meer dan twee derden van de leden mag van hetzelfde geslacht zijn, dit om een evenwichtige samenstelling te garanderen.

Het decreet van 13 juli 2001 bepaalt dat uiterlijk 6 maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad de adviesraden moeten hersamengesteld worden.

Leden gezocht
Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 worden de gemeentelijke adviesraden ontbonden en opnieuw samengesteld.

Heb jij goede ideeën inzake milieu, sport, cultuur …? Wil je je engageren en initiatief nemen? Stel je dan kandidaat bij de desbetreffende dienst. Je engagement, frisse ideeën en initiatieven maken het verschil!

Uiterste indiendata:
6/01/2019: sportraad
15/01/2019: seniorenraad
31/01/2019: gemeentelijk adviesorgaan voor cultuur (GAC), milieuraad, gezamenlijk beheersorgaan voor het gemeenschapscentrum en de bibliotheek, jeugdraad en ge.co.ro